Graafinen Teollisuus ry

Ammattilaiset

Lisätiedot

Kuvaus

Graafinen Teollisuus on painojen ja muiden graafisen alan tuotannollisten yritysten elinkeinopoliittinen etujärjestö. Ydintehtävän - edunvalvonnan - lisäksi liiton haasteelliseen työsarkaan kuuluu parantaa jäsenyritystensä toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä, yhteistyötä ja osaamista.Y-tunnus: 17373217

Päätoimiala: Mainosalan järjestöt ja viranomaiset

Yhteystiedot

Ammattilaiset

Lasse Krogell
Johtaja

Lasse Krogell

Johtaja


Postiosoite

Lönnrotinkatu 11 A
00121 Helsinki
Finland

Lisätiedot

Erityisosaaminen: Graafinen Teollisuus ry:n tehtävänä on parantaa jäsenyritystensä kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä
Alan imagon kohottaminen ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden varmistaminen on nostettu keskeiseksi tavoitteeksi
Keskittymällä ydinosaamiseen ja verkottumalla on mahdollista luoda parempaa kilpailukykyä alalle
Liitto on keskeisesti mukana lehtien ja muiden painotuotteiden jakelu kehittämisessä
Ympäristökysymykset ja oikean tiedon levittäminen painotuotteiden ympäristövaikutuksista ovat tämän päivän keskeisiä tehtäviä
Muita toiminta-alueita ovat yritysjohdon koulutus, tutkimustoiminnan ja teknologian hyödyntämisen tukeminen
Pk-yrityksillä on toiminnassa erityinen

Kansainvälinen yhteistyö: Gt on jäsenenä Europpan painoalan kattojärjestö Intergarfissa

Muita tietoja: Gt ylläpitää ja julkaisee mm graafiseen teollisuuteen ja sen ulkomaankauppaan liittyvää tilastotietoa.