Näin valitset kumppanin

Miten löydän ja valitsen markkinointikumppanin?

Sopivan markkinointikumppanin löytäminen on kiinni monesta tekijästä ja se on tuloksellisen markkinoinnin edellytys. Osaamisen lisäksi on tärkeää, että sinun ja kumppaninen välinen kommunikaatio toimii ja henkilökemianne sopivat yhteen. Usein toimimattomien kumppanisuhteiden taustalla on puutteellinen kommunikaatio sekä erilainen käsitys markkinoinnin tavoitteista. Alla on muutamia vinkkejä onnistuneeseen markkinoinnin palvelutarjoajan valintaan.

 

Lista markkinoinnin palvelutarjoajista

Googlettamalla voi olla vaikea saada kattavaa listaa markkinoinnin palvelutarjoajista, sillä monella toimijalla on laaja palvelutarjonta, eivätkä nämä välttämättä nouse esiin hakutuloksissa. Marketing Finland on ylläpitänyt Markkinoinnin hakemistoa jo vuosikymmeniä, jotta markkinoinnin ostajat löytäisivät mainos-, viestintä-, tuotanto- ja suunnittelutoimistot sekä painopalvelujen ja mediatilan tarjoajat kootusti. Kyseessä on sama hakemisto, joka aikaisemmin löytyi Mainostajan Hakemisto nimellä jokaisen markkinointipäättäjän kirjahyllystä. Marketing Finland auttaa jäseniään kumppanien valinnassa myös rakentamalla kilpailutuksiin listauksia alan toimijoista. Markkinointihakemistossa voit etsiä palvelutarjoajia seuraavilla kriteereillä:

 • markkinoinnin osaamisen
 • markkinoinnin ammattilaiset ja tekijät
 • referenssityöt

 

Markkinoinnin palvelutarjoajien kilpailuttaminen

Markkinoinnin palveluiden tarjoajien kilpailuttamisen voit toteuttaa itse tai ostaa sen kumppanilta. Suomesta löytyy muutamia toimistoja, jotka ovat erikoistuneet mainos- ja viestintätoimistojen kilpailutuksiin. Match -toimistohaku ja valinta on Marketing Finlandin ja SuperSkills Oy:n rakentama palvelu yrityksille, jotka haluavat ulkoistaa kumppanivalinnan tai saada valintaan ulkopuolista tukea. Match -toimistohaku ja valinta koostuu seuraavista vaiheista:

 • Määrittely: yrityksen tavoitteiden, omien resurssien ja odotusten määrittely, jonka pohjalta rakentuu kompensaatio- ja yhteistyömalli.
 • Longlist, karsinta: Potentiaalin kartoitus, RFI:t, referenssiasiakkuudet, tiimien ja osaamisen profilointi.
 • Shortlist, haastattelut: Tiimit, tekijät ja projektiväki + muutama asiakasreferenssi (haastatteluina).
 • Tapaamiset ja brief: 2-3 parasta toimistoa, moderoitu workshop, jossa ratkaistaan yhdessä konkreettisia kysymyksiä.
 • Arviointi & suositukset: 2-3 parasta toimistoa, vahvuuksien ja heikkouksien analysointi sekä suositukset riskien hallitsemiseksi.
 • Valinta ja alustava sopimus
 • Follow-up: n. 6 kk myöhemmin, tilanne, tavoitteet ja KPI:t.

Voit myös itse toteuttaa kumppanin valinnan ja seurata yllä olevia vaiheita. Markkinoinnin kumppania valitessa Marketing Finland ei suosittele tapaa, jossa valintaprosessissa mukana olevilla yrityksillä teetetään kohtuuttomasti töitä ilman rahallista korvausta. Vain harvoin kilpailutukseen liittyvät työt päätyvät tuotantoon ja ne voivat rasittaa toimistoja kohtuuttomasti. Toisaalta laadukkaasti järjestetty ja reilu kilpailutus voi tuottaa laadukkaita ideoita laajalta asiantuntijajoukolt, jättäen samalla hyvän kuvan yrityksestäsi.

Markkinoinnin palvelultarjoajien valinta ja yhteistyön käynnistäminen

Markkinoinnin yhteistyön onnistumisen kannalta on tärkeää, että sinulla ja palvelun tuottajalla on heti alusta lähtien läpinäkyvä kumppanuus. Yhteistyösopimus kannattaa laatia huolella ja varmistaa, että siinä on huomioitu mm.

 • palkkioperusteet ja niiden syntymiseen vaikuttavat tekijät
 • tekijänoikeuksien siirtymiseen liittyvät kysymykset yhteistyön loppuessa
 • mainostilien hallintaan liittyvät kysymykset yhteistyön loppuessa
 • mahdolliset vaatimukset tuotantotiimin rakenteesta

Hyvä yhteistyö on läpinäkyvä, tähtää yhteisiin tavoitteisiin sekä motivoi kumppania tekemään parhaansa. Sopimuksessa voidaan määrittää myös kuinka usein kokoonnutte keskustelemaan tavoitteiden saavuttamisesta ja suunnittelemaan seuraavia toimia. Markkinoinnin kumppanit kannattaa ottaa mukaan jo hyvissä ajoin suunnittelemaan tulevia toimia, koska näin varmistat että saat käyttöösi parhaat resurssit.

Marketing Finland on kehittänyt Pulssi palvelun markkinoinnin kumppanisuhteen tilan arviointiin sekä kehittämiseen.  Toimimattoman kumppanisuhteen taustalla on usein kommunikaation sekä läpinäkyvyyden puute. Ihanteellisessa tilanteessa markkinoinnin kumppani käyttää kanssasi samoja markkinoinnin järjestelmiä, jolloin näette samoja analyysejä.