Liiketapalautakunta

Ammattilaiset

Lisätiedot

Kuvaus

Liiketapalautakunta antaa lausuntoja siitä, onko jotakin elinkeinotoiminnassa suoritettua toimenpidettä pidettävä hyvän liiketavan vastaisena.Päätoimiala: Mainosalan järjestöt ja viranomaiset

Yhteystiedot

  • WTC Helsinki, Aleksanterinkatu 17
  • 00100 HELSINKI
  •  
  • (09) 4242 6200
  • (09) 4242 6257 (faksi)
  •  
  • www.liiketapalautakunta.fi
  •  
  •     

Ammattilaiset

Kirsi Loikas
Markkinointisuunnittelija

Kirsi Loikas

Markkinointisuunnittelija


Postiosoite

PL 1000
00101 HELSINKI
Suomi

Lisätiedot

Erityisosaaminen: Liiketapalautakunta antaa lausuntoja siitä, onko jotakin elinkeinotoiminnassa suoritettua toimenpidettä pidettävä hyvän liiketavan vastaisena.

Liiketapalautakunta antaa nopeasti ratkaisuja yritysten välisiin markkinoinnin riita-asioihin. Yritys voi pyytää liiketapalautakunnan kannanottoa myös etukäteen siitä, onko markkinointi hyvän liiketavan mukaista. Lautakunnan lausunto on maksullinen.

Liiketapalautakunta käsittelee muun muassa harhaanjohtavaa markkinointia, liikesalaisuuksien loukkaamista, vertailevaa mainontaa, kilpailijoiden halventamista ja jäljittelyä koskevia asioita. Lautakunta ottaa kantaa myös siihen, loukkaako yrityksen menettely Kansainvälisen kauppakamarin markkinoinnin kansainvälisiä perussääntöjä. Kuluttajansuojalain säännösten soveltaminen ei kuulu liiketapalautakunnan toimivaltaan. Lautakunta ei myöskään voi antaa lausuntoja, jotka koskevat sopimus-, teollis- tai tekijänoikeudellisia kysymyksiä. Liiketapalautakunta ei oma-aloitteisesti voi ottaa asioita käsiteltäväkseen.